Lament nad Beogradom

20:30 Fotografija engleske obale Lamanša, na kojoj je Crnjanski napisao svoju poslednju poemu, “Lament nad Beogradom” čini scenu koja otvara ......